Verbindend

Ouderraad

De ouderraad zijn actieve ouders die graag meehelpen bij diverse activiteiten die de school of een klas organiseert. Zij verzorgen onder andere traktaties en boodschappen bij schoolactiviteiten. Dit kan een Sinterklaas-, of Kerstfeest zijn, bijvoorbeeld Koningsspelen of de laatste schooldag en het afscheid van groep 8. Daarnaast regelt de ouderraad ook de verloting tijdens de musical.

Tijdens het schooljaar 2022/2023 zitten namens de ouders Betty Bootsma, Vera de Waal, Liesbeth Attema en Nicolet Driessen in de OR samen met leerkracht Jellya Bosma. We vergaderen 5 keer per jaar op een avond.