Nieuwsgierig

Groep 3 & 4A

Welkom in de groep 3 en 4a,

In onze groep zitten 23 kinderen, 12 in groep 3 en 11 in groep 4a.

Elke dag hebben we les in het Dorpshuis. Op maandag, donderdag en vrijdag van juf Jellya en op dinsdag en donderdag juf Wietske. Juf Tryntsje is er altijd op dinsdag tot vrijdag.

Samen oefenen en leren we veel dingen. We luisteren naar de verhalen uit Trefwoord.

Groep 3 leert lezen en woorden maken met Veilig leren lezen. Groep 4 leert  taal en spelling met Staal. Pluspunt hebben we voor rekenen in beide groepen. En we doen nog veel meer zoals;

Gymnastiek, Blink, tekenen, knutselen, werken en oefenen op de iPad of Chromebook en bewegend leren.

We helpen elkaar door ons aan belangrijke regels en afspraken te houden en maatjes van elkaar te zijn. Op school werken we met Kanjertraining. De kleuren van de kanjerpetten geven het gedrag aan. Door de kanjerregels, leren we nog beter op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

We maken er een heel fijn schooljaar van.