Nieuwsgierig

Groep 3

Welkom in de groep 3,

In onze groep zitten 18 kinderen.

Omdat er op dit moment op PCBS de Spoarsiker meer groepen zijn dan lokalen, maakt groep 3 gebruik van een lokaal van OBS Twa yn Ien.

Samen oefenen en leren we veel dingen. We luisteren naar de verhalen uit Trefwoord.

Groep 3 leert lezen en woorden maken met Veilig leren lezen. Pluspunt hebben we voor rekenen. En we doen nog veel meer zoals;

Gymnastiek, Blink, tekenen, knutselen, werken en oefenen op de iPad of Chromebook en bewegend leren.

We helpen elkaar door ons aan belangrijke regels en afspraken te houden en maatjes van elkaar te zijn. Op school werken we met Kanjertraining. De kleuren van de kanjerpetten geven het gedrag aan. Door de kanjerregels, leren we nog beter op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

We maken er een heel fijn schooljaar van.