Nieuwsgierig

Groep 3

Welkom in groep 3

In groep 3 zitten 22 kinderen.

Iedere dag beginnen we met stillezen.

De dag wordt daarna begonnen met de methode Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Voor lezen maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen.

Voor rekenen is dat de methode Pluspunt.

Daarnaast worden de vakken spelling, schrijven, wereldorientatie/wetenschap en techniek, handvaardigheid, tekenen, gym, muziek, verkeer, Fries gegeven.

Op school werken we ook met Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Hierbij volgen we lessen en er worden kanjeroefening gedaan.

 

Op maandag en dinsdag staat Joukje Marije Smedinga voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen Klaziena Nieuwland

Daarnaast is aanwezig op dinsdag t/m vrijdagmorgen de leerkrachtondersteuner Tryntsje van der Goot.

 

We maken er een fijn schooljaar van!