Nieuwsgierig

Leerlingenraad

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen van school. De groepen 4-5 , 6 en 7-8 vaardigen elk twee leerlingen af.

Groep 7-8 behartigt ook de belangen van groep 1-2 en groep 6 die van groep 3.

Het doel van de Leerlingenraad is o.a. de leerlingen meer te betrekken bij school, met hen te spreken i.p.v. over hen, verantwoordelijkheid te geven en te leren hoe een democratie werkt.

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: de organisatie en inhoud van de schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed en/of speeltoestellen, punten uit de groep, enz.

De Leerlingenraad vergadert zeven keer per schooljaar.

De leerlingen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Leden van de Leerlingenraad schooljaar 2023-2024

groep 4-5       Maren + Tiemen

groep 6          Hero + Ties

Groep 7-8      Lisanne + Tim

 

Vergaderdata

28 september – 18 oktober – 22 november – 20 december – 31 januari – 06 maart – 17 april – 05 juni – 3 juli