Onze school

Wet op de privacy

Binnen CBO Meilân wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de scholen, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.

 

Privacy reglement

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. CBO Meilân heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Voor het publiceren van foto’s en video’s van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of social media, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

In de privacyreglementen kunt u meer informatie vinden over de wijze waarop CBO Meilân omgaat met persoonsgegevens, en de wijze waarop u als betrokkene uw rechten kunt uitoefenen.

Binnen CBO Meilân is mevr. E.M. van der Molen aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Als onafhankelijk functionaris houdt zij toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG is bereikbaar via: fg@cbo-meilan.nl

Privacy reglement personeel CBO Meilân

Privacy reglement verwerking leerlinggegevens CBO Meilân