Wat is portfolioleren?

Portfolio

Over het algemeen wordt een portfolio beschreven als een verzameling van het werk van een leerling die inzet, vooruitgang en prestatie laat zien. Je kunt het vergelijken met het oude rapport, maar dan op een hele andere manier. Met een portfolio wordt zowel het proces vastgelegd als het product getoond. Hierdoor is er geen sprake meer van een momentopname maar van een voortdurende, dynamische bewijsvoering van de ontwikkeling van een kind. Door de leerling regie te geven over zijn eigen portfolio, wordt hij of zij eigenaar van zijn eigen leerproces. Het portfolio kan een handig instrument zijn om te gebruiken bij reflectie, feedback of oudergesprekken.

Visie & missie:

We zijn ervan overtuigd dat als je jezelf bent en kent, je sprongen maakt! Samen verleggen we daarmee grenzen. Dit is een onuitgesproken belofte die we als school doen naar kinderen, ouders, teamleden en iedereen die bij de school betrokken is. Het is een gevoel dat je hebt als je met de Spoarsiker in aanraking komt.

Het werken met een portfolio sluit naadloos aan bij bovenstaande visie en onderstaande kernwaarden. Een portfolio is gericht op het proces en de ontwikkeling die de leerlingen doormaken.

 • Nieuwsgierig
  Met een portfolio prikkelen we leerlingen om de ontwikkeling die ze doormaken zichtbaar te maken. Ook denken kinderen na over welke nieuwe dingen ze willen ontdekken en leren.
 • Eigentijds
  Met behulp van een portfolio leren kinderen vaardigheden die zorgen voor een leven lang leren.
 • Verbindend
  Een portfolio verbindt kinderen, ouders en leerkrachten door de ontwikkeling van het kind zichtbaar te maken.
 • Proactief
  Kinderen stellen zelf doelen, gericht op de toekomst, ontwikkeling en leren.

Portfolioleren in de praktijk

 • Het werken met en aan het porfolio is een onderdeel van ons lesgeven. Het is geïntegreerd binnen ons onderwijs. De taal van de fixth en growth mindset en executieve functies zie je terug in de klassen. Ook is er aandacht voor ‘leren leren’. Wekelijks is er tijd en ruimte voor het werken aan en in gesprek gaan over de doelen.
 • De portfoliomap wordt op initiatief van leerkracht en leerling gevuld. We houden daarbij de 5 onderwerpen: dit ben ik, leerkranten, hier ben ik trots op, dit kan & leer ik en opbrengsten aan. Per bouw (onderbouw, groep 1, 2, 3 & middenbouw, groep 4, 5 & bovenbouw, groep 6, 7, 8) wordt hier invulling aan gegeven.
 • Jaarlijks worden er start-, voortgangs- en leergesprekken (met ouders en leerlingen) gevoerd over het portfolio.
 • In elke groep hangt een doelenbord. Het doelenbord komt overeen met het portfolio van de leerlingen uit de groepen. Hierbij zijn individuele doelen en groepsdoelen zichtbaar. Het doelenbord is een zichtbare vertaling van het portfolio in de groep.