Onze school

Team

Het team van de Spoarsiker bestaat uit onderstaande leerkrachten en onderwijsassistenten:

Henk Norbart – Directeur a.i. – Wisselende dagen en op afspraak.

Mathilde Halbersma – Intern begeleider a.i. – op afspraak

Julia de Haan – Leerkracht groep 1/2 – maandag tot en met vrijdag

Joukje Marije Smedinga – Leerkracht groep 3 – maandag en dinsdag

Klaziena Nieuwland – Leerkracht groep 3 – woensdag, donderdag en vrijdag

Jildou Kroes – Leerkracht 4/5 – maandag tot en met vrijdag

Nanne Douwes – Leerkracht 6 – maandag tot en met vrijdag

Ton Ranzijn – Leerkracht 7/8 – maandag tot en met vrijdag

Tryntsje van der Goot – Ondersteuner onderbouw

Jolanda Kampen – Ondersteuner midden- en bovenbouw

Overige collega’s

Minke Prinsen-Kelderhuis – rekenspecialist   (woensdag en vrijdagochtend)

Jaap de Jong – conciërge

– vakleerkrachten gymnastiek:
Nyckele Smeding (maandag en donderdag) groep 6 en 7/8
Michiel van der Kooij (maandag) groep 1/2, 3 en 4/5
Lieke Lubbers (donderdag) groep 3 en 4/5