Nieuwsgierig

Groep 4 & 5a

Groep 4/5a van de Spoarsiker telt 22 kinderen. Daarvan zitten er 11 in groep 4 en 11 kinderen in groep 5. Op maandag tot en met vrijdag hebben we les van meester Stefan. In het tweede halfjaar zal meester Karsten zijn stage gaan uitbreiden naar een Lio-stage. Meester Karsten zal dan 3 dagen voor de groep staan. Ook juf Jolanda is geregeld in de groep te vinden. Met elkaar leren we veel dingen op een leuke manier!

Wat doen we dit schooljaar?

We luisteren naar de verhalen uit Trefwoord, dit is onze grootste houvast met de bijbel. Taal en spelling leren we met de methode Staal. Voor het rekenen gebruiken we Pluspunt. Voor veel extra- of klaar taken gebruiken we ons Chromebook. Naast de hoofdvakken leren we dit schooljaar ook nog over de Engelse taal, Blink, Handvaardigheid, Wetenschap en Techniek en verkeer. De kanjertraining helpt ons door op een fijne en positieve manier met elkaar om te gaan. Daarmee maken we gebruik van de petten (zwarte, rode, gele en witte pet). Samen zorgen we ervoor dat iedereen goed in z’n vel zit! We gaan ons best doen om er een spetterend schooljaar van te maken!