Nieuwsgierig

Groep 4B & 5

Groep 4b/5 van de Spoarsiker telt 21 kinderen. Daarvan zitten er 12 in groep 4 en 9 kinderen in groep 5. Op maandag tot en met donderdag hebben we les van meester Stefan en op de vrijdag van juf Jellie. Daarbij krijgen we op donderdag en vrijdag les van juf Hinke van der Meer die Leerkracht in Opleiding (LIO) is. Daarnaast krijgen we zo nu en dan ook hulp van juf Jolanda en juf Tryntsje. Samen leren we veel dingen op een leuke manier!

Wat doen we dit schooljaar?

We luisteren naar de verhalen uit Trefwoord, dit is onze grootste houvast met de bijbel. Taal en spelling leren we met de methode Staal. Voor het rekenen gebruiken we Pluspunt. Voor veel extra- of klaar taken gebruiken we ons Chromebook. Naast de hoofdvakken leren we dit schooljaar ook nog over de Engelse taal, Blink, Handvaardigheid, Wetenschap en Techniek en verkeer. De kanjertraining helpt ons door op een fijne en positieve manier met elkaar om te gaan. Daarmee maken we gebruik van de petten (zwarte, rode, gele en witte pet). Samen zorgen we ervoor dat iedereen goed in z’n vel zit! We gaan ons best doen om er een spetterend schooljaar van te maken!