Nieuwsgierig

Groep 4 & 5

Groep 4/5 van de Spoarsiker telt 26 leerlingen. Daarvan zitten er 16 leerlingen in groep 4 en 10 leerlingen in groep 5. Op maandag tot en met vrijdag krijgen de leerlingen les van juf Jildou. Ook juf Jolanda en juf Tryntsje zijn geregeld in de groep te vinden voor ondersteuning.

’s Ochtends stillezen

Bij binnenkomst beginnen we met het stillezen. Zo komt iedereen rustig binnen. Na het stillezen beginnen we met Trefwoord, onze methode voor Godsdienstige vorming.

 

Methodes

Wij rekenen met de methode Pluspunt in een werkboek. Voor taal en spelling werken wij met de methode Staal. Nadat de kinderen klaar zijn, zullen ze een verwerking maken op de Chromebook.  Naast de bovengenoemde vakken, houden wij ons ook bezig met begrijpend lezen. Dit doen wij met de methode Nieuwsbegrip. Er wordt een actuele tekst geselecteerd die we klassikaal lezen. Na het lezen maken de kinderen vragen over de tekst. Naast de hoofdvakken leren wij dit schooljaar ook over de Engelse taal, Blink, Handvaardigheid, Verkeer, Wetenschap en Techniek.

 

Kanjertraining

In onze groep maken wij gebruik van de Kanjertraining en de hierbij behorende taal. Ook zetten we de petten hiervoor in. We doen Kanjer oefeningen en volgen de lessen.

 

Gym

Op maandag en donderdag hebben wij gym in het dorpshuis. Op maandag hebben wij gym om 10:15 en op donderdag om 10:30. Wij krijgen op beide dagen gym van een vakdocent. Alle kinderen nemen gymkleding en geschikte schoenen mee.