Himmeldei

Tijdens de Himmelwike bracht wethouder afval Irona Groeneveld een bezoek aan P.C.B.S. “De Spoarsiker” in Echtenerbrug. Daarbij vertelde zij de kinderen iets over afval en afvalinzameling. En ook over het belang van het goed scheiden van afval. Op die manier kan afval weer als grondstof worden hergebruikt voor nieuwe producten. Daarnaast konden de kinderen van ‘’De Spoarsiker’’ een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gingen zij op pad om zwerfafval op te ruimen.